V^QVi΁j
SFRT VP PWFQT TS
PPFRX |VX QRFSP |P
o SFRQ
v PWFTO

\