V^PXi؁j
UFTW SO QOFPR SX
PFSO |W PRFRV |SQ
o SFQT
v PWFTU

\