S^QRij
VFPT QR | |
QFPO S PTFSQ |UR
o SFSW
v PWFPX

\