S^PXij
UFQX RT | |
| | PSFTT |VQ
o SFTR
v PWFPT

\