S^PTij
UFSQ RR | |
OFPR P PTFOT |VO
o SFTX
v PWFPQ

\