P^PQi؁j
VFRT RW
PWFRR
RU
OFSX |VS PRFPT |PQ
o UFTP
v PUFRT

\